Bcentral
Image default
Business / Directories

Een keuring voor het hijsmateriaal van je bedrijf laat je uitvoeren door EKH.nl

Als je werkzaam bent met hijsapparatuur dan is het verplicht om een keuring te laten afnemen door EKH.nl. Wanneer er dan een keer een controle komt dien jij te kunnen aantonen dat alles waar jij mee werkt veilig is en dat kan alleen maar wanneer er hier eerst een controle is gedaan naar alle apparatuur waar je mee werkt. Door eerst door de EKH.nl een controle te laten uitvoeren weet jij waar je nog wat steken laat vallen of zie je de gebreken waar je zelf nog niet achter was. Aan de hand van een checklist zal de keurmeester tijdens de eerste controle kijken naar alles wat er nog verbeterd kan worden. Je krijgt een rapport mee waarin je een duidelijk overzicht hebt van alles watt wel en niet aan de veiligheidseisen voldoet. Je hebt dan de tijd om hier verandering in aan te brengen.

Aanpassingen doorvoeren

Bij de EKH.nl geven ze dan genoeg tijd om hier aanpassingen in te doen en komen dan nog eens jaarlijks terug om een echte keuring te doen. Daarbij gaat het er wel echt officieel om dat alles goed is en kan je ook beboet te worden wanneer je niet aan alle eisen doet die hiervoor zijn gesteld. Doordat de keurmeesters die de controle uitvoeren bij de EKH.nl zijn aangeschreven weet je zeker dat de keuring goed wordt uitgevoerd en dat je echt aan alle elementen voldoet. Je krijgt na de controle ook altijd een papiertje waar alles op staat en je kunt aantonen dat je veilige apparatuur hebt. Mocht er dan een keer een andere inspecteur langskomen kan je door middel van dit papiertje aantonen dat alles in goede staat verkeert en doordat hierop aangegeven staat dat dit is uitgevoerd door een EKH.nl bedrijf is dit meer betrouwbaar.

Boven en onder de haak

Er worden op meerdere manieren keuringen door een keurmeester uitgevoerd. Dat kan zijn boven de haak, dat betekent alle materialen die zich boven de hijshaak bevinden of juist onder de haak, wat betekent dat dit alle materialen betreft die zich onder de hijshaak bevinden. Voor beide keuringen zijn allerlei specifieke eisen gesteld waar de keurmeester zich aan dient te houden.