Bcentral
Image default
Business / Directories

Een goed functionerend bedrijf

Ieder bedrijf, zonder uitzondering, wil goed functioneren. Dit klinkt makkelijk, maar het blijkt in de praktijk nog erg lastig om dit te realiseren. Het eerste probleem ontstaat bijvoorbeeld al voordat men überhaupt begint: wat is nu eigenlijk de definitie van functioneren? Voor het ene bedrijf is dit namelijk de hoogst mogelijke winst of omzet behalen, terwijl goed functioneren voor een ander bedrijf inhoudt dat de werkzaamheden goed worden uitgevoerd, wat wellicht ten kosten gaat van de kwantiteit.

Daarom is het belangrijk om te beginnen met het definiëren van ‘ goed functioneren’. Zodra dit bekend is kan immers pas goed gekeken worden naar de verbeterpunten. Maar zelfs dan blijkt dit een lastige opgave: een slager die zijn eigen vlees keurt is immers in de meeste gevallen niet geheel objectief of heeft last van een bepaalde tunnelvisie die het onmogelijk maakt om een goede analyse te maken.

Daarom is er voor bedrijven een praktische online test in het leven geroepen op www.carrierepoort.nl. Deze ‘VitaliteitsAPK’ bestaat uit een aantal vragen waarbij de organisatie geanalyseerd aan de hand van de gegeven antwoorden, waarna het bedrijf een rapport met de uitslag en aanbevelingen opgestuurd krijgt. Tijdens de test wordt gekeken naar devitaliteitsapk van de organisatie: wat is de structuur van het bedrijf en past dit bij de branche? Wat is de bedrijfscultuur en wat voor energie heerst er op bedrijfsniveau en op afdelingsniveau? Daarnaast wordt er ook gekeken naar de vitaliteit van de werknemers zelf. Lees hier meer over hoe dit in zijn werking gaat

Op deze manier krijgen het bedrijf en de werknemers die de test maken een idee van wat er speelt in de organisatie, hoe deze ervoor staat en wat er moet veranderen om het bedrijf beter te laten functioneren. Daarnaast hoeft er ook geen dure consultant of andere externe partij ingehuurd te worden maar kan dit goedkoop en eenmalig via een online test, wat het natuurlijk nog een stuk aantrekkelijker maakt.

http://carrierepoort.nl/