Bcentral
Image default
Business / Directories

Valkuilen bij het ontwikkelen van producten

Naar schatting zullen 50 tot 90% van alle nieuwe producten floppen na de marktintroductie. Dit komt vaak doordat de voorbereiding niet goed genoeg gedaan is. Een paar grote valkuilen zullen hier verder besproken worden.

Sommige producten hebben geen duidelijk doeleinde. Het is niet duidelijk wat de toegevoegde waarde van het nieuwe product is aan het bestaande aanbod. Een product die extra toegevoegde waarde biedt heeft vaak meer succes dan een imitatie van een product dat al op de markt is. Wanneer je er toch voor kiest om eenzelfde product aan te bieden die al bestaat, moet het product goedkoper zijn om de klant toch nog te kunnen overtuigen van jouw product.

Succesvolle producten worden van te voren scherp gedefinieerd. Dit houdt in dat de doelgroep duidelijk in kaart is gebracht, het productconcept en de voordelen van het product duidelijk zijn en de manier waarop het product in de markt wordt gezet bepaald is. Er worden vaak simulaties toegepast om producten te optimaliseren. Mislukte producten daarentegen hebben vaak deze voorbereidingen niet voldoende gedaan. Als je wil dat je product slaagt moet er stilgestaan worden bij verschillende dingen. Denk hierbij aan de randvoorwaarden, de benodigdheden voor het product en het gebruiken van een plan van aanpak. Het gebruikmaken van een plan van aanpak resulteert vaak in minder verspilling van middelen en tussentijds kan er al snel duidelijk worden of je beter kan stoppen met het ontwikkelen van het product of niet.

Als de markt van een bepaald product groot is en snel aan het groeien is, is er natuurlijk meer marktpotentieel. In hoeverre deze markt aantrekkelijk is, is natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid concurrentie. Wanneer er een markt is met weinig bestaande aanbieders is de slaagkans van een nieuw product natuurlijk groter.

Het niet begrijpen van de klant is ook een grote valkuil. De klant is natuurlijk de persoon die uiteindelijk de keuze moet maken om jouw product te kopen. Daarom is het erg belangrijk dat de behoeften van je klanten begrepen worden om een zo succesvol mogelijke productontwikkeling te realiseren.

https://bpo.nl/