Bcentral
Image default
Business / Directories

Sudoku’s oplossen

Sudoku betekend letterlijk ‘enkel getal’ en is een puzzel van negen bij negen vakjes met een klein aantal reeds ingevulde cijfers.

Het doel van het oplossen van een Sudoku is om de overige getallen in te vullen op een zodanige manier dat in elke horizontale lijn én in elke verticale kolom de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen. Daarnaast bestaat de puzzel uit negen blokjes van drie bij drie, die elk ook weer eenmaal de cijfers 1 tot en met 9 moeten bevatten. Er zijn verschillende varianten van de Sudoku

Zo heb je de vier bij vier met hokjes van twee bij twee puzzel, deze komt neer op een erg kleine Sudoku. Naast kleine Sudoku’s zijn er ook hele grote, een voorbeeld hiervan is de vijfentwintig bij vijfentwintig ‘Sudoku the Great’ die ook door Nikoli gemaakt is. En je hebt ook sudoku die in plaats van cijfers andere tekens of symbolen bevatten

Een voorbeeld is de sudoku waarbij je smiley-symbolen met twee afzonderlijke kenmerken. De vorm kan dan zijn een cirkel, een vierkant of een driehoek en de mond kan dan blij, droevig of neutraal zijn. Het is de bedoeling dat slechts één van deze kenmerken gegeven wordt in de cellen.

Er zijn ook zeer inwikkelde en moeilijke sodokus deze bevatten zelfs geen enkel volledig symbool. J wordt dus gedwongen middels redeneringen “halve” symbolen te bedenken en plaatsen.

Daarnaast zijn er nog andere beperkingen die de sudoko nog spannender maken. Ver wordt dan gebruik gemaakt van chaotische zones en diagonalen.

http://www.puzzelwoordenboek.net/rebus.php