Bcentral
Image default
Bedrijven

Wat is het verschil tussen hoofd BHV en ploegleider BHV

De termen hoofd- en ploegleider BHV worden nog regelmatig door elkaar gehaald. Dit komt mede doordat er vaak binnen een organisatie sprake is van één iemand die beide rollen vervuld. Dit is vooral bij organisaties het geval, want hier is een hoofd BHV en ploegleider BHV vaak te duur en overbodig.

Het verschil tussen hoofd BHV en ploegleider BHV

Het verschil tussen hoofd BHV en ploegleider BHV zit hem voornamelijk in te taken waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De hoofd BHV houdt zich voornamelijk bezig met het veiligheidsbeleid en de organisatie van de bedrijfshulpverlening. De ploegleider die heeft pas een leidersrol wanneer zich een calamiteit voordoet. Hij is er dan om leiding te geven aan het BHV team. 

Wat is een ploegleider BHV?

Zoals hierboven al beschreven wordt heeft de ploegleider een echte leidersrol. Hij is als het ware de captain van het BHV-team. Wanneer zich een calamiteit voordoet stuurt hij iedereen aan met als doel de schade te beperken. Hierbij wordt het veiligheidsplan gevolgd, daarom is het essentieel dat de BHV ploegleider dit plan kent.

Vaak is de ploegleider BHV al jaren BHV’er en heeft dus veel ervaring op het gebied van brand, ontruiming en eerste hulpverlenen.

Wat is een hoofd BHV?

De belangrijkste taak van een hoofd BHV is het inrichten en borgen van het veiligheidsbeleid van een organisatie. Je hebt als hoofd BHV rol dus een iets minder leidende rol en werkt vooral beleidsmatig. Het doel van een hoofd BHV ben je verantwoordelijk voor de organisatie van de BHV. 

Ploegleider BHV en hoofd BHV gecombineerd

De meeste organisaties kiezen ervoor om de rol van ploegleider- en hoofd BHV te combineren. Vaak is dit bij kleinere organisaties waarbij het dus overbodig is om deze rollen onder te verdelen.

Is een ploegleider BHV of hoofd BHV verplicht?

Het is niet verplicht om een ploegleider BHV of hoofd BHV aan te stellen. Werkgevers zijn op basis van de Arbowet verplicht om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Hierom moeten zij wel een BHV’er aanstellen, maar een hoofd BHV of ploegleider BHV is niet verplicht.