Bcentral
Image default
Bedrijven

Duurzame energie laten aanleggen voor thuis

U kunt ervoor kiezen thuis minder CO2 uit te stoten, dit is mogelijk door thuis elektra aan te leggen van duurzame energie. Dit kan door middel van twee verschillende manieren. Om zelf duurzame energie op te wekken zijn er financiële regelingen en subsidies, dit kan alleen maar ook door samen te werken. Energieleveranciers maken tegenwoordig ook gebruik van groen gas en groene stroom, hier kunt u uzelf ook bij aansluiten.

Opwekken van duurzame energie door u zelf

Thuis kunt u duurzame energie opwekken door middel van een zonneboiler, een warmtepomp of zonnepanelen. Voor de aankoop van een warmtepomp of zonneboiler is het mogelijk om subsidie te krijgen. Subsidie voor de aankoop van zonnepanelen is opgeheven. Er zijn op dit moment wel andere financiële regelingen om de aanschaf van zonnepanelen aan te moedigen. 

Opwekken van duurzame energie door samen te werken

Het is mogelijk om samen te werken en te investeren in een duurzaam energieproject, ook is er de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden. Door deze samenwerking hoeft er minder belasting betaald te worden over de opgewekte duurzame energie. 

Energieleverancier

U kunt elektra aanleggen bij u thuis maar dan is dat niet gelijk duurzame energie, door u aan te sluiten bij een energieleverancier die duurzame energie verkoopt heeft u dit wel. Een energieleverancier mag pas zeggen dat ze duurzame energie verkopen als dit ook daadwerkelijk zo is. Dit moet worden kunnen getoond aan de Autoriteit Consumenten en Markt. 

Groene stroom en gas

Groene stroom wordt opgewekt door middel van windenergie, zonne energie, etc. Dit is energie opwekken uit duurzame bronnen. Groene stroom is ook een prijzige manier voor het opwekken van stroom, daarom subsidieert de overheid een groot gedeelte van het opwekken van groene stroom. Groen gas ontstaat uit het vergisten van mest, zuiveringsslib en groenafval. Het groene gas heeft nu nog een klein aandeel maar er wordt hard aan gewerkt dit aandeel te vergroten. 21