Bcentral
Image default
Gezondheid

Schuldhulp in Enschede is een must have

Bent u op zoek naar goede schuldhulp in Enschede? Dan kunt u ons inschakelen. Wij kunnen u de juiste begeleiding geven om uw financiële schulden tijdig af te lossen. Stapelen de schulden zich op en heeft u geen overzicht meer? Komt u er niet uit. Schakel ons in voor uw schuldhulp in Enschede, zodat we samen met u naar uw situatie kunnen kijken. Op basis van uw inkomsten en uitgaven doen we een voorstel met betrekking tot een betalingsregeling aan uw schuldeisers. Wanneer uw schuldeiser akkoord gaan met het voorstel, begint het schuldhulpverleningstraject. We zorgen ervoor dat uw schulden op tijd betaald worden en dat ze niet verder oplopen.

Naast schuldhulp, ook bewindvoering in Enschede

U kunt ons niet alleen voor uw schuldhulp in Enschede inschakelen, maar ook voor bewindvoering en budgetbeheer. Bent u vanwege lichamelijke- of geestelijke redenen niet meer in staat zelf uw eigen financiën te beheren, dan kunt u in aanmerking komen voor bewindvoering. Door middel van bewindvoering zorgt u ervoor dat u misbruik door derden voorkomt. Alleen de kantonrechter kan een bewindvoerder benoemen. Schakelt u ons in, dan begeleiden we u vanaf het begin van dit proces; vanaf de aanvraag voor bewindvoering tot de zitting. Als uw bewindvoerder zorgen we ervoor dat u uw inkomsten altijd ontvangt en dat uw rekeningen en schulden op tijd betaald worden.

Schakel ons in voor schuldhulp in Enschede

Heeft u moeite elke maand rond te komen? Naast schuldhulp in Enschede, kunnen we u ook helpen met het beheren van uw inkomsten en uitgaven. Budgetbeheer kan voor u een hulpmiddel zijn om financiële rust te creëren, omdat wij ervoor zorgen dat uw rekeningen en vaste lasten op tijd betaald worden. Op basis van een overeenkomst komen uw inkomsten op een speciale rekening. Daarvan betalen wij uw rekeningen en vaste lasten. Daarnaast krijgt u maandelijks een bedrag om uw boodschappen te kunnen doen. We zorgen ervoor dat er altijd geld op de speciale rekening blijft, voor onvoorziene situaties. Heeft u schuldhulp in Enschede nodig? Maak contact met ons.