Bcentral
Image default
Industrie

Van welke onzekerheden is er sprake met betrekking tot stikstof?

Er worden vandaag de dag heel wat vragen gesteld met betrekking tot stikstof. Bovendien is het zo dat er behoorlijk wat over wordt gezegd en geschreven. Daarbij moet er worden opgemerkt dat er sprake is van een niet onaanzienlijk aantal onzekerheden. Voor emissie en de depositie van stikstof geldt dat ze doorgaans niet op dezelfde plaats gebeuren. Voor NOx en NH3 geldt dan ook dat ze zich verspreiden onder invloed van het weer. 

Tijdens dit proces is het zo dat ze (voor een bepaald gedeelte) worden omgezet in fijnstof voordat ze neerkomen. Niet alleen de mate van depositie op vlak van stikstof, maar ook de gevolgen die deze met zich meebrengt zijn sterk afhankelijk van de locatie. Ze kunnen dan ook onder meer worden beïnvloed door bijvoorbeeld het ecosysteemtype en door het bodemtype. Voor wat het bepalen van emissies en atmosferische concentraties en zelfs processen die leiden tot de depositie betreft geldt dat we geconfronteerd worden met een reeks van essentiële onzekerheden. Om welke onzekerheden het hierbij gaat ontdek je verder op deze pagina.

De kwaliteit van de emissies die worden gerapporteerd 

Aanvankelijk hebben de onzekerheden betrekking op de kwaliteit van de emissies voor stikstof die worden gerapporteerd bij NOx en NH3. Van deze emissies is bekend dat ze slechts op een zeer beperkte wijze rechtstreeks aan de bron worden gemeten. Een voorbeeld hiervan is de industrie. In het merendeel van de gevallen wordt er hiervoor gebruik gemaakt van de meningen waar experten over beschikken. Voor de NH3-emissies binnen de landbouw geldt dat er sprake zou zijn van een onzekerheid van om en bij de 25 procent. Voor de NOx-emissies voor stikstof die worden gemeten uit het wegverkeer zou er sprake zijn van een ingeschatte onzekerheid van om en bij de 12 procent.

De mate waarin stikstof metingen worden uitgevoerd 

De tweede onzekerheid waarvan sprake is heeft te maken met de mate waarin de verspreiding en de depositie van stikstof wordt gemeten. De concentratie van NH3 welke zich in de lucht bevindt staat er om bekend behoorlijk lastig te meten te zijn. Voor Nederland geldt dat er op moment van schrijven dan ook slechts sprake is van zeven stations waarin uurgemiddelde concentraties worden gemeten. Bovendien is het wel zo dat er verspreid over ons land 250 plaatsen in natuurgebieden zijn terug te vinden waarin maandgemiddelde waarnemingen van concentraties stikstof in de lucht gebeuren. Dit betekent concreet dat de stikstof metingen nog niet op zoveel plaatsen en ook nog niet zo vaak gebeuren.

Het begrip van de processen die leiden tot de depositie 

Voor wat de berekening van totale depositie betreft wordt er gebruik gemaakt van verschillende modellen. Ook hier zijn tal van onzekerheden in terug te vinden. Een voorbeeld hiervan is in welke mate verschillende stoffen door de lucht worden getransporteerd. Bovendien is er ook sprake van niet onaanzienlijke verschillen tussen de verschillende modellen voor wat de efficiëntie betreft waarmee verschillende verbindingen worden opgenomen door ecosystemen. Zoals staat een ding in ieder geval vast: de hoeveelheid stikstof die momenteel wordt uitgestoten moet (drastisch) omlaag. Voor verschillende sectoren kan dit richting de toekomst niet onaanzienlijke uitdagingen met zich mee gaan brengen.