Bcentral
Image default
Kunst en Kitsch

Schilderij van een foto laten maken door een schilder?

Een van de meest interessante manieren om je waardering of liefde voor een naaste te laten zien is door het laten maken van een schilderij van een foto. Misschien dat die zin al gauw vragen oproept: hè? Wie maakt er nou een schilderij van een foto? Maar het  maken van een schilderij van een foto stelt zijn eigen kunstvorm voor en wordt door heel veel mensen gezien als intrigerend zowel op filosofisch als esthetisch vlak. Het maken van een schilderij van een foto is daarom een goede uitkomst voor iemand die hiervoor wel de waardering heeft.

 Fotorealisme

Het maken van een schilderij van een foto staat nauw verbonden aan het fotorealisme. Dit is een kunstbeweging of kunstvorm waarin het doel is om een met de hand gecreëerd kunststuk zo nauw mogelijk te doen lijken op een echt persoon, die of object. Dit wordt bereikt door het nauwkeurig bestuderen van kleuren, schaduw, vorm en lichtval om het kunststuk maar zo echt mogelijk te doen lijken. Sommige mensen zijn hier zelfs zo goed in dat het kunststuk wordt aangezien voor het echte object dat het voorstelt. Bijvoorbeeld als er een fotorealistisch gat wordt getekend op een stoeprand, gaan mensen daar uit instinct omheen lopen, omdat zij misschien wel niet geloven dat dat gat daar echt ligt, maar hun onderbewustzijn wil die kans liever niet nemen. Dit is het effect wat fotorealisme op het menselijk brein kan hebben.

Liefde

Maar soms gaat het maken van een schilderij van een foto helemaal niet om de kunst of om de techniek, of misschien wel, maar dat is dat niet altijd het enige doeleinde. Het maken van een dergelijk schilderij kan ook fungeren als een eerbetoon aan iemand die overleden is, of een liefdebetoon aan een partner, geliefde of echtgenoot, of ander familielid zoals een zoon of dochter.